Cap a un habitatge emancipador

Anàlisi de l’opressió de classe i gènere a través de la financiarització de l’habitatge a les Illes Balears.

Descripció

La connexió entre la ciutat i les finances, especialment la financiarització de l’habitatge, ha estat àmpliament considerada una de les principals arrels de la crisi que va esclatar el 2008. Una crisi econòmica, social i urbana, que, a les Balears, ha esdevingut una crisi habitacional en la que milers de persones han estat desplaçades de les seves llars, sobretot les classes treballadores, subalternes i les dones.

Tot i que aquest fenomen manifesta que les relacions socials que deriven de les esferes de la producció i la reproducció estan íntimament lligades, les relacions de classe i de gènere que es produeixen estructuralment a través de la financiarització de l’habitatge encara romanen infrainvestigades i infrateoritzades.

Aquesta recerca pretén investigar i teoritzar críticament les relacions socials d’opressió –especialment les de classe i gènere- que estan emergint mitjançant la financiarització de l’habitatge. Conceptualitzarem “L’HABITATGE EMANCIPADOR” com a una forma de produir i viure l’habitatge que no generi estructuralment relacions d’opressió o privilegi. Aquest nou enfocament ajudarà els agents polítics i socials a promoure la transició cap a un nou escenari d’habitatge emancipador.

La recerca serà realitzada per un equip interdisciplinar a través d’una metodologia innovadora que inclou la combinació de mètodes quantitatius i qualitatius, comparatius i multiescalars; la coproducció del coneixement a través de processos participatius; i el disseny de dos nous mètodes en investigació micro-social qualitativa. L’anàlisi empírica se centrarà en les Illes Balears, com a territori amb un gran potencial d’aprenentatge per la seva especialització turísticoimmobiliària i per les seves varietats geogràfiques.

Línies d’investigació:

  • La qüestió de l’habitatge a través de la financiarització
  • Relacions de classe a través de la financiarització de l’habitatge
  • Relacions de gènere a través de la financiarització de l’habitatge
  • Cap a un “habitatge emancipador”