Sònia Vives Miró

Sònia Vives Miró és investigadora postdoctoral en Geografia Crítica Urbana al Departament de Geografia de la Universitat dels Illes Balears.

La seva recerca se centra en l’anàlisi de les lògiques espacials i les relacions socials del capitalisme financiaritzat, específicament en: a) les estratègies de producció i captura de renda urbana a través de l’habitatge; b) els processos de despossessió d’habitatge i els conflictes urbans que s’esdevenen mitjançant la financiarització d’entorns construïts en els contextos postcrisi; i c) les relacions de classe i gènere que s’estan redefinint a través de la financiarització de l’habitatge i el dret a l’habitatge.

Ha realitzat estades de recerca al Center for Place, Culture and Politics (City University of New York) (2009-2010), a la School of Geography de la University of Leeds (2014), al Department of Human Geography de la Lund University (2015-2016), i a la Universitat de Santiago de Compostel·la (2017).

Porta a terme tasques de divulgació i transferència de coneixement científic, especialment sobre conflictes urbans i dret a la ciutat.