Paula Martín-Gago

Paula Martín-Gago Investigadora predoctoral (FPI) en el Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears.

Es llicenciada en Sociologia i màster en Dinámicas Territoriales y Desarrollo per la Universidad Complutense de Madrid. Des d’una perspectiva de gènere, la seva investigació està emmarcada entre les disciplines de la geografia, la sociologia urbana i la teoria feminista.

La seva tesi doctoral relacional els conceptes de financiarització, habitatge i gènere, analitzant les relacions socials desiguals que d’aquesta relació se’n deriven.

Es membre del Grup de Recerca sobre Sostenibilitat i Territori i de la Universitat de les Illes Balears.