Onofre Rullan Salamanca

Onofre Rullan Salamanca és Llicenciat en Geografia per la Universitat de les Illes Balears (1982). El 1987 va obtenir el grau de doctor amb la tesi “Espai i Ordenació de Territori a Mallorca”.

Actualment és Catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional de la UIB. La seva tasca docent i investigadora va ser interrompuda entre 1999 i 2003 quan va ocupar el càrrec de director general de Litoral de Govern de les Illes Balears.
Com a professor i investigador de la UIB ha participat en diferents equips de recerca especialment al voltant de: a) la planificació urbana i regional centrada especialment en les Illes Balears i la costa mediterrània espanyola i b) l’anàlisi dels processos geohistòrics que han afecta les Illes Balears en general i Mallorca en particular.
Ha col·laborat en la publicació d’uns 50 llibres i ha publicat les seves investigacions en més de 40 articles, participant, així mateix, en 19 projectes d’investigació en 10 dels quals n’ha estat Investigador principal.
El 1997 va rebre el Premi d’Urbanisme “Gabriel Alomar i Esteve” de el Consell de Mallorca pel treball titulat “El Sistema Territorial i Urbà de Calvià” i, el 2002, el 1r Premi Lluís Solé i Sabarís de Geografia atorgat per l’Institut d’Estudis catalans per l’assaig “La construcció territorial de Mallorca”. Un treball que el 2002 seria publicat en forma de llibre per l’Editorial Moll.