Margalida Mestre Morey

Margalida Mestre Morey és Llicenciada en geografia per la Universitat de les Illes Balears, especialitzada en Planificació i Desenvolupament territorial sostenibles per la Universitat Autònoma de Madrid i Doctora en geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona.

És llicenciada en Sociologia i màster en Dinámicas Territoriales y Desarrollo per la Universidad Complutense de Madrid. Des d’una perspectiva de gènere, la seva investigació està emmarcada entre les disciplines de la geografia, la sociologia urbana i la teoria feminista.

La seva tesi doctoral relacional els conceptes de financiarització, habitatge i gènere, analitzant les relacions socials desiguals que d’aquesta relació se’n deriven.

És membre del Grup de Recerca sobre Sostenibilitat i Territori i de la Universitat de les Illes Balears.