Antoni Pons Esteva

Antoni Pons Esteva. Recerca en l’ús de tècniques d’anàlisi espacial mitjançant Sistemes d’Informació Geogràfica.