Antoni Albert Artigues i Bonet

Antoni Albert Artigues i Bonet és Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (1979).

Diploma d’Estudis Avançats en Geografia Humana per la Universitat de les Illes Balears (2004). Professor TEU de Geografia Humana en el Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears (des de 1991).

Després d’un període inicial en que el seu interès i tasca investigadora es centrà en la geografia dels transports (anàlisi topològica de xarxes) i la Teoria i Història del pensament geogràfic, s’ha centrat en l’estudi del procés de transformació turística i els seus impactes territorials, fent particular atenció dels aspectes urbans i socials.